การติดตั้งโถชักโครกที่พบเห็นทั่วๆไปคือการยกโถชักโครกไปวางคร่อมบน
ปากท่อ ระบายสิ่งปฏิกูลและยึดน๊อตติดกับพื้นกระเบื้อง แล้วยาแนวรอบขอบโถชักโครก การติดตั้งเพียงเท่านี้เมื่อใช้ไปสักพักกาวยาแนว ก็ไม่สามารถป้องกันกลิ่นอันไม่พึง ประสงค์ได้

     การติดตั้งชักโครกที่ถูกวิธีและได้มาตราฐาน คือปิดช่องว่างระหว่างข้อต่อท่อชักโครก กับปากท่อระบายสิ่งปฏิกูลให้สนิทเพราะ แก๊สและแรงดันจากถังเก็บสิ่งปฏิกูลจะนำพา กลิ่นอันไม่พึงประสงค์ออกมาได้
    ปะเก็นแหวนแว็ก “Cache”เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการติดตั้งโถชักโครก ช่วยซีล ประสานปลายท่อชักโครกกับปากท่อระบายสิ่งปฏิกูลให้สนิทกัน จึงป้องกันการซึมผ่านของกลิ่นและแรงดันได้อย่างดี โดยผ่านการทดลองมาไม่ต่ำกว่า 10 ปี และมีอายุการ ใช้งานยาวนานเท่าอายุของชักโครกของท่าน

    ปะเก็นแหวนแว็ก คาเช่ ผลิตจากขี้ผึ้งเนื้อละเอียดสามารถประสาน ช่องว่างกันการรั่วซึมได้ดีกว่าวัสดุชนิดอื่น และมีคุณสมบัติทางเคมีสามารถดูดซับกลิ่นได้เป็นอย่างดี เมื่อใช้ปะเก็นแหวนแว็ก คาเช่ ประกอบการติดตั้งโถชักโครกแล้วสามารถหลีกเลี่ยงการยาแนวรอบ รอบขอบโถชักโครก เพื่อสะดวกในการรื้อซ๋อมแซม เมื่อพบปัญหาชักโครกของท่านอุดตัน โดยไม่ต้องสกัดปูนยาแนวออก เพราะอาจทำให้โถชักโครกและพื้นการะเบื้องของท่านชำรุดได้